Tại sao khóa cửa điện tử phải dùng mã số?

Cũng như chiếc điện thoại thông minh mà bạn đang dùng. Tại sao khi bạn cài đặt vân tay bước đầu tiên bạn phải đăng ký mật khẩu, sau đó bạn mới đăng ký được vân tay.

Khóa cửa điện tử cũng như vậy. Mật khẩu đóng vai trò như một admin. Khi bạn muốn đăng ký thêm, bạn cần phải thông qua admin mới có thể đăng ký thêm vân tay hay thẻ từ. Nếu như khóa chỉ có 2 chức năng vân tay và thẻ từ thì tính bảo mật sẽ không cao nữa. Một kẻ gian nào đó, có thể lựa sự sơ hở của mình, họ đăng ký thêm vân tay của họ vào. Khi bạn vắng nhà, họ có thể ngang nhiên vào nhà mình một cách dễ dàng.

>>>> Tham khảo thêm: Khóa cửa vân tay

Khi đăng ký thêm vân tay hay mã số. Cần phải có chủ nhà đăng ký vì chủ nhà mới biết được mật khẩu mở để bạn có thể đăng ký thêm vân tay hay mật khẩu.

Khóa cửa điện tử được thiết kế ít nhất là 2 chức năng mở khóa trong đó 1 chức năng mở khóa bằng mã số, còn lại sẽ là vân tay hoặc thẻ từ hoặc chìa khóa cơ.

Vậy nên chức năng mã số là vô cùng cần thiết và hiện tại tất cả các dòng khóa cửa bên HomeKit cũng đều được tích hợp chức năng mã số trong mỗi dòng khóa.

Call Now ButtonGọi ngay để nhận giá ưu đãi
Chat ngay